Het REV bevat gegevens over 46 typen activiteiten die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Bij een incident kunnen die activiteiten een gevaar vormen voor de veiligheid in de leefomgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe deze activiteiten geclusterd zijn en over de informatiemodellen.

Clustering en voorbeeldactiviteiten

Omdat veel activiteiten overeenkomsten hebben, zijn deze in een 7-tal clusters ingedeeld. U kunt alle activiteiten en hun cluster hier in het eerste blok terugvinden. Verder is voor elk cluster een voorbeeldactiviteit opgenomen. Deze voorbeeldactiviteit is al in een activiteitenteam aan bod gekomen.

De pagina’s voor de acht voorbeeldactiviteiten zijn op dezelfde manier opgebouwd. Zo is er van elke activiteit (voor zover gereed) een:

  • Wettekst Bkl
  • Informatiemodel
  • Datamodel
  • Automatische koppeling
  • Verschillen met RRGS
  • Voorbeeldkaarten
  • Deelnemers

Informatiemodellen

In de informatiemodellen staat een beschrijving van alle gegevens die van belang zijn om een bepaalde activiteit in het REV op te nemen. In het model staat welke gegevens vastgelegd moeten worden en hun onderlinge verhouding. De basis hiervan ligt in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Soms is dit aangevuld met inzichten uit de praktijk. Er is één totaal Informatiemodel Register externe veiligheid (IMREV) waarin alle activiteiten opgenomen zijn. Op basis van dit totaalmodel krijgt elke activiteit uiteindelijk zijn eigen informatiemodel. Omdat sommige informatiemodellen erg op elkaar lijken zijn deze geclusterd. Om na te gaan in welk cluster een activiteit valt, kunt u deze tabel bekijken. Hierin vindt u alle activiteiten en hun cluster.

De informatiemodellen voor een groot deel van de activiteiten in cluster 1, 4, 5 en 6 zijn recent, september/oktober/november 2020, aangepast en als concept gereed. Deze concept IMEV’s (informatiemodellen externe veiligheid) kunt u in de laatste drie blokken bekijken. Of u gaat rechtstreeks naar de  informatiemodellen cluster 1, informatiemodellen cluster 4 en 5 of de informatiemodellen cluster 6.

U kunt ook hieronder kijken bij het blok Toelichting op de clustering. Daarin vindt u onderaan de pagina een tabel met alle activiteiten en hun cluster, de herkomst in het Bkl en wie (over het algemeen) het bevoegd gezag is.

De algemene agenda voor bijeenkomsten van activiteitenteams vindt u hier.

Toelichting op de clustering

Papieren op bureau

Tankstations

Vervoer

Seveso-inrichting

Buisleidingen

Wind

Explosieven

Foto van een winkel waar vuurwerk wordt verkocht

Opslag

Kwetsbare gebouwen en locaties

School kwetsbaar object

Informatie-modellen cluster 1

Informatiemodel foto1

Informatie-modellen cluster 4 en 5

Informatiemodel foto2

Informatie-modellen cluster 6

Informatiemodel foto1