Op 28 augustus organiseert Geonovum samen met Rijkswaterstaat in Amersfoort een dag over de technische implementatie van het Informatiemodel Externe Veiligheid en het aansluiten op het Register Externe Veiligheid via het API koppelvlak. 

n de ochtend nemen we u mee in de juridische en technische ontwikkelingen rondom het informatiemodel (IMEV) en het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). In de middag gaan we samen aan de slag met de technische kant. Denk daarbij aan implementatie van het IMEV in de software, uitwisselen van de data over de risicovolle milieubelastende activiteiten tussen uw zaaksysteem en het REV via API’s en hoe hiermee getest kan worden. Ook gaan we in op de ondersteuning die geboden wordt op de “aansluitprocessen” van het REV. Er zijn sessies voor partijen die via softwareleveranciers aansluiten en partijen die eigen software inrichten of dat nog willen gaan doen. 

Voor wie? Ontwikkelt u software voor zaaksystemen of ontwikkelt u als omgevingsdienst zelf software voor het aanleveren van data aan het REV? Bent u buisleidingenbeheerder en bent u nog niet “aangesloten”? Noteer 28 augustus en meldt u hier aan.

Het Informatiemodel Externe Veiligheid  bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor het laatste nieuws over deze bijeenkomst verwijzen wij u graag door naar de site van Geonovum:
Werken met IMEV? Doet u met ons mee? | Geonovum