Voor vergunningverlening en handhaving

REV in het vergunningverleningsproces

Het Register Externe Veiligheid (REV) vervult straks een onmisbare schakel bij het verlenen van een Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Het gaat daarbij om het uitwisselen van gegevens. Over de rol van REV in het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet maken we een visualisatie. De visualisatie is een hulpmiddel voor partijen betrokken bij het vergunningsverleningsproces.  

In kaart brengen

De visualisatie wordt gemaakt door een bureau dat gespecialiseerd is in het maken van visualisaties. Een eerste schets werd gebaseerd op het stappenplan zoals beschreven op Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Het proces van 30 stappen werd vereenvoudigd voor de eerste schets. 

Stappen vergunningverleningsproces

De visualisatie is een vereenvoudigde weergave van het vergunningverleningsproces onder de Omgevingswet waarin we laten zien wat  het belang is van het REV. In de plaat is als voorbeeld gekozen voor een ondernemer met een tuincentrum die wil uitbreiden met de verkoop van vuurwerk (de initiatiefnemer voor de vergunningsaanvraag). Eindpunt van de vergunningprocedure is het verlenen van de Omgevingsvergunning en het aanpassen van het REV. Daartussen zitten volgens de beschrijving op IPLO  zo’n 30 stappen met verschillende partijen. In deze praatplaat zijn de belangrijkste stappen uitgelicht. Stappen zowel aan de kant van de burger en het bedrijfsleven als aan de kant van de overheid. De gegevens uitwisseling via het REV en de Atlas Leefomgeving is daarbij de verbindende schakel. (Door op de visualisatie te klikken wordt deze vergroot weergegeven. )

Gebruik hulpmiddel

De visualisatie is voor iedereen betrokken bij het vergunningverleningsproces te gebruiken. Denk hierbij aan het omgevingsoverleg/vooroverleg met de aanvrager en Omgevingsdienst. Of bij overleggen tussen de Omgevingsdiensten en gemeenten. Het REV team hoopt dat de visualisatie een nuttig hulpmiddel is bij het verduidelijken van het belang van het REV in het proces van vergunningverlening. Vragen of verbeterpunten kunt u sturen naar rev@rws.nl.

visualisatie vergunningverleningsproces