• Het ‘vinkje’ is voor ons een eenvoudige manier om vast te stellen dat het u gelukt is om toegang te krijgen tot de REV-productieomgeving en dat u uw data gevonden hebt. Daarom hebben we het ‘vinkje’ als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
 • U kunt in het REV (via de BGM) direct ook wijzigingen aanbrengen, maar dat hoeft niet meteen. De Omgevingswet kent een overgangstermijn voor bestaande activiteiten (tot 2024). U mag natuurlijk wel direct wijzigingen aanbrengen of aanvullingen doen.
 • Ook na het zetten van een ‘vinkje’ kunt u altijd wijzigingen aanbrengen of aanvullingen doen op uw data.
 • Het ‘vinkje’ is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
 • De deadline is op verzoek van enkele omgevingsdiensten verschoven naar 1 oktober.
 • U kunt voor 1 november 2022 een factuur indienen bij ODNL tot het maximum van de aan u toegekende bijdrage. De maximale bijdrage kunt u nalezen in de brief die uw directeur op 31 mei jl. van ODNL heeft ontvangen.
 • Het bedrag dat niet wordt geclaimd, willen we inzetten voor het projectmatig verzamelen van data voor nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kleine propaantanks. Daarom is het niet mogelijk om de deadline nog verder naar achteren te schuiven.
 • We doen de RRGS-conversie in een aantal iteraties. Op dit moment zijn nog niet alle gegevens geconverteerd. Zo doen we eind augustus pas de overzetting van de activiteit “Tanken van LPG” op samengestelde locaties.
 • Ook de basisinvoer van kwetsbare gebouwen en locaties (nu: ISOR) in het REV verwachten we later dit jaar.
 • Voor de nieuwe datasets (bijv. de gasdrukmeet- en -regelstations en de kleine propaantanks) zullen we landelijk en projectmatig data verzamelen en toevoegen aan het REV. Hierover volgt later meer informatie op deze website.
 • Denkt u nog steeds dat er informatie ontbreekt? Neem contact op met onze Servicedesk: REV@RWS.nl.

 

 • U mag alle kosten in rekening brengen van onderzoek, ontwikkeling, programmering, overleg, bezoek aan voorlichtings- en bronhoudersbijeenkomsten, afstemming met programmeurs of IT-afdeling, advieskosten, enz. Alle kosten uit 2021 en 2022 bij uw omgevingsdienst voor zover deze betrekking hebben op de dataverzameling en -analyse van EV-data ter voorbereiding op de Omgevingswet of het aansluiten op het REV.
 • De kosten zijn gemaximeerd tot het bedrag dat is vermeld in de brief die uw directeur op 31 mei jl. van ODNL heeft ontvangen.
 • Bijkomende voorwaarde is dat een ‘vinkje’ is gezet in de BGM, waarmee u aantoont dat u toegang heeft tot het REV en uw data heeft gevonden. En dat u de factuur tijdig indient: vóór 1 november 2022.
 • Alleen met een vinkje komt u in aanmerking voor een bijdrage.
 • Het RRGS wordt uitgefaseerd en vervangen door het REV.
 • Het REV is de nieuwe omgeving waar conform de Omgevingswet de informatie over externe veiligheid wordt verzameld en beschikbaar gesteld.
 • Wij hebben uw data vanuit het RRGS overgezet naar het REV conform het Informatiemodel Externe Veiligheid inclusief de contouren van het Bkl (vaste afstanden).
 • Het blijft uw data en vanaf heden kunt u in het REV uw data verwerken.
 • Om uw data te bekijken hebt u toegang nodig <HIER aanvragen>
 • Mocht u problemen hebben met toegang tot het REV of vragen hebben over de werkwijze van de BGM, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk: REV@RWS.nl.
 • Wij hebben uw data vanuit het RRGS overgezet naar het REV conform het Informatiemodel Externe Veiligheid en inclusief de contouren van het Bkl (vaste afstanden). We hebben daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
 • Deskundigen van omgevingsdiensten hebben de conversie gecontroleerd en uitgevoerd. Toch is het mogelijk dat er bij de conversie iets is misgegaan: misschien is uw informatie niet goed overgezet of wellicht ontbreekt er informatie? Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met onze Servicedesk: REV@RWS.nl.
 • U kunt in het REV altijd correcties aanbrengen of aanvullingen doen op uw data via de BGM.
 • Indien nodig kunt u direct wijzigingen aanbrengen, maar dat hoeft niet meteen want de Omgevingswet kent een overgangstermijn voor bestaande activiteiten (tot 2024).
 • Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de bijdrage vanuit ODNL, dan moet u wel vóór 1 oktober 2022 door middel van een vinkje aangeven dat u toegang heeft tot het REV en uw data gevonden heeft.
 • U hoeft niet alle activiteiten aan te passen of af te vinken.
 • Ook na het zetten van een ‘vinkje’ kunt u altijd wijzigingen aanbrengen of aanvullingen doen op uw data. Het blijft tenslotte uw data.

 

 • De RRGS-data die is overgezet blijft uw data, maar dan in het REV.
 • U kunt altijd wijzigingen aanbrengen of aanvullingen doen op uw data. Het blijft tenslotte uw data en derhalve bent u verantwoordelijk voor actuele en correcte data.
 • In het RRGS kunt u de data niet meer aanpassen, omdat het RRGS wordt uitgefaseerd.
 • Zodra u een ‘vinkje’ gezet hebt, kunt u voortaan in het REV uw data verwerken.
 • Vanaf september kunt u nieuwe activiteiten toevoegen aan het REV. We verwachten het onderdeel “nieuwe invoer” vanaf begin september 2022 in productie beschikbaar te hebben in de BGM.
 • Als u nieuwsgierig bent, of wilt helpen met testen van het onderdeel ‘nieuwe invoer’ van de BGM, dan kunt u ook nu al in onze acceptatieomgeving meekijken. Vraag toegang via REV@RWS.nl of vraag een demo aan.
 • Suggesties voor verbetering kunt u altijd doorgeven via REV@RWS.nl.
 • In het RRGS waren omgevingsdiensten de bronhouder voor de inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Omdat wij de data vanuit het RRGS hebben overgezet naar het REV, vragen we omgevingsdiensten om te bekijken of de data correct is overgezet naar milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.
 • De financiële bijdrage is alleen voor omgevingsdiensten. Gemeenten en provincies komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.
 • Vanzelfsprekend is het aan het bevoegd gezag om hun omgevingsdienst te mandateren.
 • Als uw bevoegd gezag (gemeente en/of provincie) op het standpunt staat dat de omgevingsdiensten geen werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid mogen doen, dan moet bevoegd gezag zelf toegang vragen tot het REV en daar de data gaan beheren. Toegang vraagt u via de Servicedesk: REV@RWS.nl.