Op deze pagina is de documentatie opgenomen voor bronhouders die “aan de slag” willen met aansluiten op het REV. U kunt hier het starterskit en informatiemodel totaal, het gegevenswoordenboek en het informatiemodel en voorbeeld JSON-bestand per activiteit downloaden.


 


 

Starterskit en informatiemodel totaal

De starterskit bevat een aantal documenten die een bronhouder praktisch op weg helpen bij het aansluiten. In deze starterskit is onder andere de  REV-aanleverinstructie van Geodan opgenomen. Hierin staan alle technische stappen beschreven die nodig zijn om aan te sluiten op het REV. Er is bij het opstellen gebruik gemaakt van het nieuwe concept IMEV (Informatiemodel externe veiligheid). 

Daarnaast bevat de starterskit de handleiding voor het aanleverportaal. Dit portaal kunt u als bronhouder gebruiken om handmatig informatie aan het REV te leveren. In de handleiding voor bronhouders vindt u informatie over het gebruik van het aanleverportaal. Ook vindt u in de starterskit een zipfile met daarin de voorbeeld JSON-bestanden voor alle activiteiten. De voorbeeldbestanden kunnen bronhouders gebruiken als hulpmiddel bij het aanmaken van JSON bestanden. Ze geven de structuur van de data aan die kunnen worden aangeleverd.

Versie documenten: starterskit van december 2020, met daarin de aanleverinstructie van januari 2021 en JSON voorbeeldbestanden van maart 2021.
 

Gegevenswoordenboek (concept)

Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel duidelijk. Het bevat voor ieder informatiemodel alle attributen en alle objecten in een Excel-bestand. Voor ieder attribuut is de relevante informatie beschreven, zoals: de definitie, de herkomst van deze definitie, de wijze van gebruik en het format waarin de informatie moet zijn opgenomen. De definities in de gegevenswoordenboeken zijn waar mogelijk gelijk met de wettelijke definities zoals deze ook in de Omgevingswet gebruikt worden. Waar dit niet mogelijk bleek is gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke definities. Vragen over het gegevenswoordenboek kunnen gesteld worden via REV@rws.nl. Omdat het gaat om een conceptversie stellen we het op prijs om ook verbetervoorstellen te ontvangen.
Versie document: Het gegevenswoordenboek van maart 2021.

Informatiemodel en voorbeeld JSON-bestand per activiteit

Hieronder is per activiteit een zipfile te downloaden van het nieuwe concept Informatiemodel externe veiligheid en de voorbeeld JSON-bestanden. 
Versie documenten:
JSON voorbeeldbestanden van maart 2021.

Oude activiteiten

De oude Activiteitenpagina met de bevindingen uit de activiteitenteams en de clusterindeling is vervangen, maar nog wel in te zien.