Informatie per activiteit

Hier vindt u de informatiemodellen en de voorbeeld JSON's per activiteit.

Documentatie

De brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de daarbij behorende bijlagen

Starterskit, IMEV totaal en gegevenswoordenboek

De starterskit bevat een aantal documenten die een bronhouder praktisch op weg helpen bij het aansluiten. Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel duidelijk.

Video's informatiemodellen

video's met daarin een toelichting over informatiemodellen

Oude Activiteitenpagina

de oude Activiteitenpagina met de bevindingen uit de activiteitenteams en de clusterindeling

Bevoegd Gezag Module (BGM)

De bevoegd gezag module (BGM) is een hulpmiddel om RRGS-data over te zetten

Conversietabellen

De conversietabel geeft per activiteit aan welke velden vanuit het RRGS worden geconverteerd naar het REV.