Hier vindt u de verslagen van de vorige bronhoudersoverleggen:

 

Hier vindt u het verslag van de Pilot communicatie aandachtsgebieden:

Hier vindt u het verslag van Dialoogsessie 1:

Hier vindt u de documenten van de Werkplaatsen Bevoegd Gezag Module (BGM):

Eerste werkplaats BGM 26 juli

Tweede werkplaats BGM 23 augustus