Het REV programmateam nodigt u uit voor de 10e bronhoudermeeting op 24 februari. Het overleg zal plaatsvinden van 13:00 tot 14:30 uur.

Tijdens de meeting zal onder andere aandacht zijn voor de conversie van RRGS data, nieuwe databronnen en de validatie van deze data in de bevoegd gezag module.

Een week voor aanvang ontvangt u een e-mailbevestiging met de definitieve agenda.

Graag tot ziens op 24 februari!

Klik hier om een e-mail te sturen om u op te geven.