De website is in het beheer van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat/Infomil en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemaakt.

Het REV wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. Dat doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over uw leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s te leveren aan het register moet er nog wel veel gebeuren. Zo moeten gemeenten, provincies en Omgevingsdiensten hun eigen organisatie en administratie aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Dat is een hele klus. In 2021 moet het register klaar zijn.

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor onze overheidspartners, zodat zij kunnen meedenken en aansluiten bij de ontwikkeling van het REV.