Voor  inhoudelijke vragen verzoeken wij u om voortaan daarvoor het volgende webformulier te gebruiken: Formulier REV

Dit heeft te maken met een verdere automatisering van onze helpdesk.

Als u niet akkoord gaat, kan uw vraag niet in behandeling worden genomen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacy-verklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden . Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.
Beantwoord deze vraag om aan te tonen dat u geen spam robot bent.