Kaartbeelden

Atlas Leefomgeving

Vanaf 1 januari 2023 is het RRGS definitief uitgezet en het REV de vervanger van het RRGS. Met deze overgang is ook de viewer van de Risicokaart vervangen door de Atlas Leefomgeving. Klik hier om naar de Atlas Leefomgeving te gaan.

In de Atlas Leefomgeving is een freeze van het RRGS beschikbaar. Hierin zijn alle inrichtingen te vinden die ook in het RRGS stonden en op de Risicokaart zichtbaar waren.

Daarnaast zijn alle REV-Activiteiten via de Atlas Leefomgeving te bekijken. Hiervoor is het belangrijk om in het menu op het filtericoon te klikken en te kiezen voor één van de expert filters. De kaartlagen van het REV vind je onder Veilige omgeving.

Enkele thema's zijn rechtstreeks te benaderen via deze pagina

Web Map en Web Feature services

De data uit het REV is niet alleen in de kaartviewer van de Atlas Leefomgeving beschikbaar, maar ook te raadplegen via web services. Hieronder wordt verder op deze web services ingegaan.

De links in de tabellen hierna geven niet direct een kaart weer maar een routing naar een dataservice. Er is een kaartviewer zoals de Atlas Leefomgeving, Arcgis Online, Qgis nodig om te bekijken.

Er is gekozen voor onderverdeling in vier portalen.

  • Stationaire bronnen (alles wat niet basisnet of buisleidingen is)
  • Buisleidingen (alle buisleiding gerelateerde lagen)
  • Basisnet (alle weg, water en spoor gerelateerde lagen)
  • QuickScan (een compleet beeld van alle EV risico’s als QuickScan)

Web Map Services (WMS)

Voor het bekijken van data volstaat een zogeheten mapservice waarmee een 'kaart' is te bekijken, een legenda kan worden geraadpleegd en in veel gevallen de eigenschappen (attributen) van delen (objecten) van de kaart zijn op te vragen. WMS is een open standaard onder beheer van het Open Geospatial Consortium (OGC), wat onder meer betekent dat deze eenvoudig te gebruiken is in de meeste GIS-applicaties, waarvan gratis exemplaren online beschikbaar zijn. In de afbeelding hieronder is de WMS voor een stationaire bron weergegeven. Zoals zichtbaar in de pop-up wordt er geen data meegeleverd bij deze service.

voorbeeld van dataweergave uit een WMS service

 

Links

Service naam  url
wms https://rev-portaal.nl/geoserver/wms?request=GetCapabilities

 

Web Feature Service (WFS)

 

Terwijl in de mapservice nadruk ligt op de cartografische visualisatie van de data en specifieke gegevens enkel per geografisch punt op de kaart zijn op te vragen, biedt de web feature service  (WFS) de mogelijkheid om grote hoeveelheden data te raadplegen of te analyseren. De WFS maakt onderliggende data volledig inzichtelijk. Deze data zijn in een tabel te bekijken en het is mogelijk berekeningen en data-analyses te maken in bijvoorbeeld een GIS-applicatie. De WFS is een open standaard onder beheer van het Open Geospatial Consortium (OGC), wat onder meer betekent dat deze eenvoudig te gebruiken is in de meeste GIS-applicaties, waarvan gratis exemplaren online beschikbaar zijn. In de afbeelding hieronder is de WFS voor een stationaire bron weergegeven. Zoals zichtbaar in de pop-up wordt er data meegeleverd bij deze service. 

voorbeeld van gegenereerde WFS data

 

Links

Service naam  url
wfs https://rev-portaal.nl/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

 

Van de web mapping service (WMS) en web feature service (WFS) zijn nieuwe verbeterde versies gemaakt.  De nieuwe links worden getoond op deze website.  De grootste verandering in de nieuwe WMS/WFS is dat in plaats van meerdere url's, er 1 url is met alle kaartlagen van het REV. Wat dat betekent is dat alle kaartlagen uit het REV nu in de nieuwe url te vinden zijn. De oude URL’s blijven werkten  tot de volgende versie van het REV, versie 1.9, die wordt nu verwacht in de zomer (juli of augustus). Daarna worden de aparte links voor stationaire bronnen, buisleidingen, basisnet en quickscan dus niet meer ondersteund.

Geadviseerd wordt om de Url’s voor juli 2023 te vervangen door de nieuwe URL’s.

Benadering service voor testen

Zowel de WMS als de WFS services zijn rechtstreeks te benaderen via een internetbrowser om de werking te testen. Dit geeft een pagina vol met tekst als resultaat.

Dit kan met bijvoorbeeld de vraag GetCapabilities.
De links in de tabellen zijn voorzien van deze vraag aan de database.

Voorkomende problemen

In Arcgis bestaat de kans dat niet alle lagen van de WFS services direct worden weergegeven. Dit heeft te maken met het standaard ingestelde maximaal aantal op te vragen features “Set the maximum features returned”. Deze staat standaard op 3000 features. Door deze te verhogen naar 10.000 of meer worden de lagen wel weergegeven.

Freeze RRGS

In januari 2023 is na de laatste conversiestap een Freeze gemaakt van de gegevens uit het RRGS. 
Deze data is als WFS of WMS service te benaderen. 

Service naam Url
wms https://data.rivm.nl/geo/alo/wms?
wfs https://data.rivm.nl/geo/alo/wfs?

Let op! De actuele gegevens zijn te vinden in het REV. De wms en wfs services van het RRGS zijn een freeze met de laatste gegevens van december 2022.