De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nodigen u hartelijk uit over de voortgang rondom het aanleveren van data over buisleidingen en hun aandachtsgebieden. 

Deze bijeenkomst bouwt voort op de sessie van 8 juli jl. die ook in het teken stond van data-invoer van buisleidingen in het Register Externe Veiligheid (REV). Lees hier het verslag. 

Aanleiding voor beide sessies zijn de Omgevingswet die volgend jaar in werking gaat. Dan gaat het Register Externe Veiligheidsrisico’s het, voor u vertrouwde, RRGS vervangen. De hoogste tijd dus om met elkaar verder te praten over de aanlevering van uw data aan het nieuwe register.

Invulling programma
Naast het bespreken van de voortgang (conversie RRGS-data, proces van validatie door bronhouder en het tonen van informatie op de kaart) willen we in het programma tijd inruimen om uw vragen over de data-invoer te bespreken. 
Suggesties zijn welkom per mail voor woensdag 20 oktober a.s., daarna stellen we het programma vast.