De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nodigen u hartelijk uit voor deze bijeenkomst over de voortgang rondom het aanleveren van data over buisleidingen en hun aandachtsgebieden. 

Aanleiding voor deze sessie is de Omgevingswet die in juli 2022 in werking gaat. Dan gaat het Register Externe Veiligheidsrisico’s het, voor u vertrouwde, RRGS vervangen. De hoogste tijd dus om met elkaar verder te praten over de aanlevering van uw data aan het nieuwe register.