De Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door de VVM, is op 5 oktober 2023. Het is de laatste editie vóór de invoering van de wet. Ontmoet deze dag collega's en experts, deel ervaringen over de implementatie en inzichten over de laatste ontwikkelingen.

Al meer dan 10 jaar organiseert de VVM, het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, de Dag van de Omgevingswet. Ook dit jaar gaat men in op de volle breedte van de wet, met een focus op de inwerkingtreding en praktische tips en voorbeelden om zelf met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Hoofdsprekers op deze dag zijn: Anouk Schwegler, Global Environmental Compliance Manager bij FrieslandCampina, Jelle Hannema, CEO bij Vitens en Marjolein Jansen, programma DG RO bij het Ministerie van BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Sprekers en sessies

Verder is er weer een divers aanbod aan deelsessies en sprekers. De meeste zijn inmiddels bekend. Zo zullen Edith Boonsma en Daan Hollemans de COB publicatie ‘Ondergrondse infra en #Omgevingswet’ toelichten en gaan Renée Weekers-Lameijer en Miriam Wellenberg in op de Wet versterking regie volkshuisvesting.

Daarin komen vragen aan bod als: Hoe wordt het instrumentarium van de Omgevingswet ingezet voor regionale afstemming en regie op de volkshuisvesting? Hoe is de verhouding geregeld met de Woningwet en Huisvestingswet? Hoe worden beroepsprocedures versneld voor woningbouwprojecten?

Ook geluid in de Omgevingswet en keuzes maken rondom de bruidsschat in het omgevingsplan komen aan de orde in deelsessies. Het hele programma staat op de website van de VVM.

Praktische informatie

De Dag van de Omgevingswet is op donderdag 5 oktober 2023 van 09:00 uur tot 17:00 uur. Locatie is het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.
Lees meer over aanmelden op de website van de VVM.