In deze dialoogsessie staat het onderwerp Conversie en mapping op de agenda.