Bijeenkomst om Bronhouders (gemeenten, veiligheidsregio's)  over Kwetsbare gebouwen en locaties te informeren over:

 •  Het Register Externe Veiligheid
 •  De Bevoegd Gezag Module
 •  Kwetsbare gebouwen en locaties
 •  Wat van gemeenten wordt verwacht met KGL's

Klink hier om deel te nemen aan dit overleg via Teams(externe link)

Programma

 • Opening
 • Informatie over het REV
 • Uitleg over KGL’s
 • Techniek
  • Het algoritme: welke keuzes zijn gemaakt om tot de basisvulling te komen
  • Hoe ziet het eruit in de BGM module
 • Wat moet je als gemeente nu concreet doen
 • Vragen