Inloop spreekuur kwetsbare gebouwen en locatie.

Doelgroep :  Gemeenten en Veiligheidsregio's
Beantwoording van vragen na aanleiding van de gestuurde brief aan de gemeenten en de informatiebijeenkomsten op 21 november en 5 december 2023. 

Klik hier om deel te nemen aan dit inloopspreekuur via Teams