Doel van de bijeenkomst

Bieden van informatie aan leveranciers over het informatiemodel Externe Veiligheidsrisico’s (IMEV), het Register Externe Veiligheid (REV). Daarnaast willen we in gesprek met leveranciers over de insteek en opzet van een regulier leveranciersoverleg rondom het beheer van het IMEV.