Het Cluster Externe Veiligheid Bedrijven geeft maar liefst 8 sessies op de Schakeldagen van het Informatiepunt Leefomgeving. 

5 daarvan hebben betrekking op het Registere Externe Veiligheidsrisico's

  •  Atlas leefomgeving / REV
  • Datakwaliteit Register Externe Veiligheidsrisico's
  • Externe Veiligheid- omgevingsveiligheid in de Omgevingswet voor Dummies
  • Kwetsbare gebouwen en locaties in het REV
  • Ontwikkelingen aandachtsgebieden

Aanmelden voor de schakeldagen kan via de website van het Informatiepunt Leefomgeving
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden