Starterskit

Informatie per activiteit

Bevoegd gezag module

Aan de slag met de conversie

De bevoegd gezag module (BGM) is een hulpmiddel om RRGS-data die naar het REV wordt omgezet, te controleren, valideren en aan te vullen. De scope van de BGM is dat (gedelegeerde) bronhouders met de BGM de mogelijkheid krijgen om geconverteerde RRGS gegevens te valideren en bij te werken.

Klik hier om verder te lezen en aan de slag te gaan met de conversie!