Hier vindt u de brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de daarbij behorende bijlagen, die in een nieuwsbericht is aangekondigd. In deze brief wordt gevraagd om te inventariseren welke taken nog uitgevoerd moeten worden om voor het thema omgevingsveiligheid te voldoen aan de Omgevingswet. Het is van belang dat de inventarisatie samen met de omgevingsdienst en/of de veiligheidsregio uitgevoerd wordt. Het ministerie verzoekt om voor 30 oktober de gegevens aan te leveren.

Downloads

Versie documenten: brief van 3 oktober, met bijbehorende bijlagen.