Buisleidingen in het REV

(Beeldtitel: Buisleidingen in het Register Externe Veiligheidsrisico's.)

HELMA MOLEMA-SCHILLHORN VAN VEEN: Gasunie is een transportbedrijf
van energiedragers: aardgas, waterstof, CO2.
Het Register Externe Veiligheidsrisico's is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.
Wij publiceren daar onze buisleidingen in, met alle gegevens die erbij horen.
Wat het REV ons en ons allen oplevert, is vooral een nieuw platform,
waarop we alle informatie kunnen verzamelen
die betrekking heeft op de verschillende veiligheidsrisico's.
Die informatie komt samen op één plek
en die wordt gepubliceerd in de Atlas Leefomgeving.
De Atlas Leefomgeving is weer beschikbaar voor eenieder,
alle professionals en burgers kunnen daarop lezen.
Wat het ook oplevert, is dat je dan naast de risico's
ook de effecten, de gevolgen in beeld hebt, en de kansen op die gevolgen.
Een voorbeeld daarvan is dat je dan ook maatregelen kunt toepassen,
zoals een grondophoging waarmee je risico's kunt verlagen,
en uiteindelijk met het doel de omgevingsveiligheid te verhogen.
Wat het nog meer heeft opgeleverd, is ook dat er een nieuw platform is gekomen
voor het aanleveren van de brondata, zowel voor de bevoegde gezagen
als voor Gasunie als netbeheerder van Buisleidingen Gevaarlijke Inhoud.
Wij kunnen die data via dat nieuwe platform op een gecontroleerde wijze aanleveren,
waarmee we gewoon voorbereid zijn op de toekomst.
Een van de andere uitdagingen is dat de informatie wordt gepubliceerd,
laagdrempelig, op de Atlas Leefomgeving.
Maar het is dus van groot belang
dat die informatie op de juiste manier gebruikt wordt
en ook op de juiste manier geïnterpreteerd wordt.
Dus de uitdaging zit 'm er vooral in om de uitleg van wat de informatie betekent,
wat je ermee kunt, om dat toe te voegen in het proces.

(Het kantoor van Gasunie steekt hoog de lucht in.)

Voor onszelf als Gasunie was het natuurlijk een groot succes de eerste dag
dat we op de productieomgeving onze informatie hebben kunnen publiceren.
Voor de toekomst van het REV is het heel belangrijk
dat we van elkaar leren, dat we onze ervaringen delen
en we staan uiteindelijk allemaal voor dezelfde uitdaging
en dat brengt ons het snelste de stappen vooruit.
Waar we als Gasunie ook veel profijt van gehad hebben,
is dat we contact hebben gezocht met de helpdesk van het REV,
die ons indien nodig ook kon doorverwijzen,
zodat we weer stappen vooruit konden maken.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op: registerexterneveiligheid.nl. Een productie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2024.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT