Starterskit

informatie per activiteit

Documentatie

Documentatie & Video's

Bevoegd gezag module

Documentatie

Op deze pagina vindt u documentatie die betrekking heeft op het REV. 

 

U treft hier de volgende documenten aan:

  • De brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de daarbij behorende bijlagen, die in een nieuwsbericht is aangekondigd. In deze brief wordt gevraagd om te inventariseren welke taken nog uitgevoerd moeten worden om voor het thema omgevingsveiligheid te voldoen aan de Omgevingswet. Het is van belang dat de inventarisatie samen met de omgevingsdienst en/of de veiligheidsregio uitgevoerd wordt. Het ministerie verzoekt om voor 30 oktober de gegevens aan te leveren.

Video's informatiemodellen

Onderstaand vindt u twee video's met daarin een toelichting op:

  • wat is een informatiemodel, wat staat erin en wat kan ik er uithalen? (video 1)
  • wat is het Informatiemodel Externe Veiligheid en hoe lees ik het? (video 2)

Wat is een informatiemodel?

Informatie uit de werkelijke wereld willen we vaak digitaal vastleggen.
We hebben informatiestandaarden gemaakt om dat systematisch te kunnen doen.
Deze standaarden bevatten afspraken over hoe je informatie structureert.
Het resultaat komt in een informatiemodel.

Een informatiemodel is een digitaal model van de werkelijkheid.
Het informatiemodel geeft weer hoe je informatie uit onze leefomgeving digitaal vastlegt.
Een informatiemodel gebruikt vooraf gedefinieerde bepaalde termen.
De termen refereren aan een specifiek onderdeel van de werkelijkheid.
De termen zijn opgenomen in een begrippenlijst of gegevenswoordenboek.
In een gegevenswoordenboek zijn de afspraken en definities vastgelegd.

Stel we willen een informatiemodel van door de gemeente te beheren straatmeubilair.
Een lantaarnpaal is dan bijvoorbeeld een object dat we daarin beschrijven.
We definiëren dit object als een lichtmast.
In het bijbehorende gegevenswoordenboek definiëren we lichtmasten als:
een mast voor het dragen van één of meerdere lichtpunten.

Een lichtmast heeft verschillende eigenschappen zoals bijvoorbeeld hoogte, materiaal en het aantal lichtpunten.
Dit noemen we attribuutsoorten. Attribuutsoorten zijn gedefinieerd in het gegevenswoordenboek.
Soms heeft een attribuutsoort maar een paar vooraf gedefinieerde waarden.
In het geval van lichtpunten kan het gaan om LED- of gloeilampen.
In zo’n geval heeft de attribuutsoort een vooraf bepaalde waardenlijst, oftewel enumeratie.

Het object lichtmast is onderdeel van de groep, of objecttype, lichtmasten.
Alle objecten van het objecttype lichtmasten worden volgens dezelfde attribuutsoorten beschreven in dit informatiemodel.
Op deze manier wordt het object lichtmast vastgelegd in het informatiemodel van door de gemeente te beheren straatmeubilair.

In een informatiemodel worden doorgaans meerdere objecten en hun onderlinge relaties beschreven.
Zo is een lichtmast niet het enige straatmeubilair dat de gemeente in beheer heeft.
Er zijn bijvoorbeeld ook bankjes en prullenbakken.
Een van de beschreven onderliggende relaties, is dan bijvoorbeeld de ligging ten opzichte van elkaar.

Via de informatiemodellen zorgen wij voor uniforme informatieverzameling.
Iedereen die gebruik maakt van hetzelfde informatiemodel, structureert gegevens op dezelfde manier.
De gegevens hebben in dit geval gelijke begrippen en definities.
Zo hebben we het allemaal over hetzelfde en kunnen we informatie gaan uitwisselen.

Uitleg informatiemodel REV

Laatst bijgewerkt op 11-01-2022