Korte samenvatting:
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft belang bij een geautomatiseerde betrouwbaarheidscontrole om inzichten te verkrijgen in de nauwkeurigheid en volledigheid van de aangeleverde data in het REV. Om deze reden is er een methodologie ontwikkeld op basis van een objectdetectiemodel. Dit is een methode binnen AI (Artificial Intelligence) gericht op het detecteren van objecten uit digitaal beeldmateriaal, in dit geval luchtfoto’s. De methodologie is toegepast op twee objecttypen: windturbines en propaantanks in geselecteerde testgebieden. De resultaten hebben aangetoond dat de ontwikkelde methodologie effectief is bij het lokaliseren van nieuwe objecten en het controleren van bestaande windturbines en propaantanks in het REV. Zo zijn voor het eerste testgebied van windturbines 70 windturbines gedetecteerd in tegenstelling tot 83 objecten uit het REV. De 13 niet gedetecteerde objecten worden verklaard doordat dit kleine- of onafgemaakte windturbines zijn. Op het tweede testgebied zijn 4 objecten gedetecteerd in lijn met het REV. Er zijn op het testgebied van propaantanks 6 nieuwe propaantanks gedetecteerd die niet in het REV geregistreerd zijn. Daarnaast toont het feit dat de methodologie effectief is toegepast op twee uiteenlopende objecttypen een mate van reproduceerbaarheid1.