Deze brief is op vrijdag  19 oktober per e-mail aan alle Nederlandse gemeenten verzonden.