Deze brief geef aan dat er nog geen koppeling heeft plaatsgevonden tussen het DSO en REV en dat hierdoor buisleidingen via het omgevingsloket moeten worden gemeld en dat hiernaast de gegevens in het REV actueel moeten worden gehouden.