Brief van het Ministerie van IenW over de nieuwe berekenmethode van aandachtsgebieden en hoe hier in de tussenliggende periode mee moet worden omgegaan.