De Conversietabel voor LPG.
Lees eerst de tekst in de toelichting goed door. 

In het invoerportaal is de data van jou bronhouderscode te downloaden.