Aandachtgspunten 

 • Het vlak van het BAG-object is overgenomen als 'referentieEVContour' indien:
  - een geregistreerd punt is gelegen binnen een BAG-object,
  - dit BAG-object volledig ligt binnen de geregistreerde terreingrens én 
  - het oppervlak van het BAG-object is niet groter dan 250 m2. 
  Dit is waarschijnlijk een betere referentie voor de EV-contouren (Veiligheidsafstanden BK, K en ZK) dan het punt dat in het RRGS is geregistreerd. 
  Het geregistreerde punt is in de andere situaties omgezet naar een achthoek (vierkant) met een straal van 2 meter. Vooral in deze situaties is het gewenst om te controleren of dit een acceptabele referentie is. Het controleren en zo nodig aanpassen van de geometrie van de referentie kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
 • Bij de meeste locaties is geen berekende PR 10-6 contour ingevoerd in het RRGS, maar is wel een bufferafstand voor de  veiligheidsafstand en/of PR 10-6 contour geregistreerd. Er zijn geen bufferafstanden geregistreerd die afwijken van de  veiligheidsafstanden tot (zeer) kwetsbare functies in BAL-tabel 4.421. Indien geen berekende PR 10-6 contour is ingevoerd, is de bufferafstand daarom overgenomen als 'Veiligheidsafstand K' en 'Veiligheidsafstand ZK'. De ligging van de contouren verandert echter wel door het aanpassen van de referenties. 
  Daar waar een veiligheidsafstand tot (zeer) kwetsbare functies niet strookt met de geregistreerde kenmerken (CAPACITEIT, LIGGINGGASDEEL, WERKDRUK16) en de BAL-tabel, is een LET OP boodschap/opmerking opgenomen. 

De andere aandachtspunten zijn te vinden in de tabel in het Excel-bestand.