Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. De geregistreerde punten voor 'opstelplaatsVoertuig' zijn NIET omgezet naar een vlak. In een LET OP boodschap/opmerking is aangegeven dat de puntgeometrie moet worden omgezet naar een vlak. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
3. De geregistreerde PR10-6 of veiligheidsafstand is overgenomen als veiligheidsafstand K en ZK. Indien echter geen PR10-6 of veiligheidsafstand is geregistreerd, is GEEN afstand toegevoegd. In dat geval is 'gegevenInTransitie' ingevuld bij de referentie.  In een LET OP boodschap/opmerking is aangegeven dat de  juiste vastgestelde afstanden K en ZK (o.b.v. kenmerken) moeten worden toegevoegd. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
4. De conversiedataset bevat deels informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").