Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. Alle locaties met uitsluitend een bunkerstation (NAAM_INSTALLATIE bevat 'bunker' en TYPE_INSTALLATIE = N9 of N10) zijn meegenomen in de conversie. Uit de selectie blijkt dat de vergunningsdatum van deze activiteiten ligt vóór 1-1-2011, waardoor het aannemelijk is dat de bunkerstations zijn geinstalleerd vóór 1-1-2011 en deze REV-categorie niet van toepassing is. Daarnaast blijkt uit de selectie dat slechts 1 locatie een bunkerstation heeft waarin een ADR 3 brandstof (namelijk benzine), anders dan gasolie, dieselolie en huisbrandolie, is opgeslagen. De andere referenties met uitsluitend gasolie, dieselolie of huisbrandolie kunnen behoren tot deze REV-categorie, maar alleen indien het bunkerschip is gelegen aan een doorgaande vaarroute. 
3. De geregistreerde punten voor een bunkerstation zijn NIET omgezet naar een vlak. In een LET OP boodschap/opmerking is aangegeven dat de puntgeometrie in principe moet worden omgezet naar een vlak. Dit geldt vooral voor bunkerschepen, waarin een ADR 3 brandstof, niet zijnde gasolie, dieselolie of huisbrandolie, zijn opgeslagen. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
4. Uit de selectie blijkt dat er geen PR10-6 of veiligheidsafstanden zijn geregistreerd. In enkele gevallen is echter wel een berekende PR 10-6 contour ingevoerd. Deze is als geometrie overgenomen voor de veiligheidsafstand K en ZK. Indien echter geen PR10-6/veiligheidsafstand of PR 10-6/contour is geregistreerd, is GEEN afstand toegevoegd. In dat geval is 'gegevenInTransitie' ingevuld bij de referentie.  In een LET OP boodschap/opmerking is aangegeven dat de  juiste vastgestelde afstanden K en ZK (o.b.v. kenmerken moeten worden toegevoegd). Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
5. De conversiedataset bevat deels informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").