Let op:

Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) RRGS-installatie(s) van het type "N8" met 'methaan', 'Brandbaargas' of 'overig gevaarlijk gas' (zonder een andere  RRGS-type installatie) meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen. 

Alleen locaties met één of meerdere N8-installatie(s) met methaan of Brandbaargas zijn in eerste instantie geconverteerd.  Daarbij is als referentieEVContour gekozen voor het featuretype "OpslagReferentie" en "typeOpslagReferentie"='gaszak'. Het is gewenst om te checken of referentie moet worden aangepast naar  "AftappuntOpslagtank" voor opslagtank met vloeibaar gemaakt vergistingsgas. 
Dit is in een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Deze check hoeft niet plaats te vonden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Het controleren en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.

Meestal is een PR 10-6 afstand (RISICOCONTOUR) ingevuld van 50 (m) die is overgenomen als veiligheidsafstand (BK, K en ZK), omdat dit conform artikel 4.866 van het BAL is. Indien een van 50 (m) afwijkende PR 10-6 afstand (RISICOCONTOUR_AFSTAND) is ingevuld, zijn de veiligheidsafstanden (BK, K en ZK) aangepast naar 50 (m).
Ook dit is in een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Deze check hoeft niet plaats te vonden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Het controleren en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.

De overige let op opmerkingen zijn terug te vinden in de toelichting bij de conversietabel in het Excel bestand.