Let op  :

• Vooralsnog zijn locaties met een ingevoerde risicocontour niet meegenomen in deze conversie. Aangenomen wordt dat BKL activiteit E2 daarop van toepassing is;
• Vooralsnog zijn locaties met SOORT_INSTALLATIE=VAT niet meegenomen in de conversie;
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

Geregistreerde PR 10-6 afstanden zijn niet aangepast op basis van geregistreerde kenmerken en tabellen in bijlage VII van het Bkl. Ook is geen PR 10-6 contour toegevoegd in het geval geen RISICOCONTOUR_AFSTAND is geregistreerd. Dan is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld. Bij de conversie is niet gecheckt is of deze waarde dan wel de PR 10-6 afstand strookt met de geregistreerde kenmerken en tabellen B.1.1 en B.1.2. van het Bkl. Het is gewenst dat elke bronhouder dit zelf checkt. Deze check hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Het controleren en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij deze check zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in een LET OP boodschap/opmerking onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM). 

De andere let op opmerkingen zijn opgenomen in de toelichting van het Excel bestand.