Aandachtspunten 

  • Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend één of meerdere tank(s) van de BAL activiteit OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht (zonder een andere BKL activiteit of  RRGS-type installatie) meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen. 
  • Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
  • ovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten of een bovengrondse tank  zijn in de conversie opgenomen als een vlak (achthoek). Daarbij is een straal aangehouden van:
    - een straal van 5 meter bij een bovengrondse tank, waarbinnen de tank zich waarschijnlijk bevindt, 
    - een straal van 2 meter bij een ondergrondse/ingeterpte tank, waarbinnen de bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten waarschijnlijk zijn gelegen.
    Daar waar een punt is omgezet naar een achthoek, is een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal . Deze generieke aanpassingen hoeven niet gecontroleerd te worden in de in de eerste versie van de BGM. Controle en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.

De andere aandachtspunten staan in het Excel-bestand.