Aandachtspunten

Let op:
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten zonder RRGS type 'vuurwerk', 'defensie' en 'ontplofbarestof' meegenomen in de conversie. Ook locaties, waarbij het geregistreerde bevoegd gezag niet een provincie is, zijn nog niet meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

De GEOMETRY van de TERREINGRENS (WFS)  is overgenomen als 'geometrie' voor de LocatieActiviteit 'Seveso-inrichting'. met omschrijving 'Terrein van inrichting'. Dit vormt de referentie voor alle berekende EVContouren. In de conversie zijn alleen de berekende PR10-6, PR10-7 en/of PR10-8 contouren meegenomen. Als geen van deze PR-contouren aanwezig is, is de opmerking 'nietVanToepassing'  toegevoegd. Wanneer de aandachtsgebieden beschikbaar zijn, kunnen deze worden toegevoegd aan deze SevesoReferentie.

Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.

De aandachtsgebieden van Seveso inrichtingen ontbreken in het REV. De reden hiervoor is dat deze opnieuw worden berekend. Deze worden later toegevoegd aan het REV. 

Voor deze conversie zijn geen specifieke aanpassingen opgenomen als LET OP boodschap.