Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. Het cirkelvorming vlak van het ExplosieAandachtsgebiedVuurwerk rond het geregistreerde punt van de deuropening van bewaarplaatsen is niet aangepast naar een halve cirkel. Dit is in een LET OP boodschap/opmerking aangegeven.
3. Optionele kenmerkvelden (hoeveelheidVuurwerk en categorieVuurwerk onder BKL activiteit en oppervlakteDeuropening onder referentie Bewaarplaats) zijn uitsluitend ingevuld voor zover deze zijn gevonden in het RRGS. Er is niet gecontroleerd of de kenmerken stroken met de afstand (voorwaarts) tot de contouren van de ExplosieAandachtsgebiedVuurwerk.
4. Het controleren, aanpassen en toevoegen van gegevens hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Dit kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij het controleren van gegevens zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in LET OP boodschap/opmerkingen onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en ook in de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).
5. De conversiedataset bevat ook informatie/data die niet meegaat naar het REV. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").