Een door DCMR gemaakt overzicht van EV-relevante activiteiten in het BAL en BKL