Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel voor het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) duidelijk. Het bevat voor ieder informatiemodel alle attributen en alle objecten in een Excel-bestand. Voor ieder attribuut is de relevante informatie beschreven, zoals: de definitie, de herkomst van deze definitie, de wijze van gebruik en het format waarin de informatie moet zijn opgenomen.