Handreiking voor het exporteren van data uit het REV.  In deze handreiking worden drie methode beschreven om data uit het REV te exporteren.