een zipfile met het informatiemodel en JSON voorbeeldbestand