zip-file met daarin JSON voorbeeldbestand en IMEV van spoorwegemplacementen