De starterskit voor het REV bevat de volgende bestanden:

  • Proces van aansluiting bronhouders (PDF)
  • Aanleverinstructies (PDF)
  • Voorbeeldbestanden Json (ZIP)
  • Handleiding Aanleverportaal (upload module) (PDF)
  • Handleiding Bevoegd Gezag Module  (PDF)
  • Leeswijzer starterskit (PDF)