In deze starterskit vindt u onder andere de aanleverinstructie, JSON voorbeeldbestanden en handleiding voor het aanleverportaal