De starterskit voor het REV bevat de volgende bestanden:

  • - Proces van aansluiting bronhouders (PDF)
  • - Aanleverinstructies (PDF)
  • - Voorbeeldbestanden Json (ZIP)
  • - Handleiding Aanleverportaal (upload module) (PDF)
  • Handleiding Bevoegd Gezag Module  (PDF)
  • - Leeswijzer starterskit (PDF)