Tabel met alle activiteiten en het cluster waaronder ze vallen