Visualisatie vergunningverleningsproces REV, eerste schets