Startdocument voor de activiteit 'Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking'.