Een overzicht van de eisen uit het Bkl voor kwetsbare gebouwen en locaties