Wat is de Bevoegd Gezag Module (BGM)?

De BGM is een hulpmiddel om vanuit het bevoegd gezag RRGS-data die naar het REV wordt omgezet te controleren, valideren en aan te vullen. Tijdens de bronhouderssessie op 1 juli is het ontwerp van de BGM gepresenteerd. De BGM is niet bedoeld voor nieuwe activiteiten. Ook is het geen tool om contouren te maken (geen gis tekentool).

Feedback

In de werkplaats van 26 juli zoomen we, in een kleiner gezelschap, in op het ontwerp van de BGM. Arno de Ruijter van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft een toelichting over het doel van de werkplaats. Het gaat om het verzamelen van feedback op het ontwerp van de BGM en het verzamelen van ideeën over vergelijkingskaarten (viewer) tussen RRGS en REV data.

Geodan toont de verschillende schermen van de BGM en geeft hierover een toelichting. Het gaat om een overzicht van gegevens uit het RRGS omgezet in de datastructuur van het REV. De eerste indruk is dat het eenvoudig oogt. De verschillende functies (maken van een selectie, uitklappen etc.) zijn duidelijk. Het was een erg nuttige sessie waarin verschillende verbeterpunten naar voren zijn gekomen. In het verslag van de werkplaats lees je de verbeterpunten en gestelde vragen.

Tweede werkplaats

Voor het tonen van de activiteiten op een kaart is gebruik gemaakt van de Atlas viewer. Je kan met de viewer het verschil zien tussen de REV en RRGS/Risicokaart contour.

Ook hierbij is de vraag om feedback. Is dit logisch, wat mist er, is er uitleg nodig? In de vervolgsessie op 23 augustus van 10:00 tot 12:30 uur zoomen we in op de viewer van de BGM. Ook gaan we verder met de openstaande vragen en verbeterpunten. Wil je meedenken over het ontwerp van de BGM meld je dan aan via rev@rws.nl.