Het doel van het Register Externe Veiligheid (REV) is om bronhouders via een automatische koppeling te laten aansluiten. Dit heeft als voordeel dat veel invoerwerk maar een keer hoeft te worden uitgevoerd, namelijk in het eigen systeem. Waarschijnlijk zullen  niet alle bronhouders al een automatische koppeling  hebben op 1 januari 2022. Daarom kunnen bronhouders hun  informatie handmatig aan het REV aanbieden. Dit kan via het aanleverportaal.

Op dit moment is een eerste versie van het aanleverportaal gereed. Ook de handleiding van het aanleverportaal, voorbeeld JSON-bestanden en de aanleverinstructies zijn gereed. Wij zoeken nog bronhouders die het aanleverportaal  willen uittesten. Aanmelden hiervoor kan via REV@RWS.nl.

De vereenvoudigde werkwijze is als volgt:

  1. Zet alle gegevens van een locatie waarvoor informatie aan het REV moet worden geleverd in een bestand. Dit bestand is opgebouwd als JSON-format.;
  2. Log in op het aanleverportaal;
  3. Upload het betreffende bestand;
  4. Valideer het bestand;
  5. Verifieer in de viewer van het aanleverportaal of de aangeboden informatie overeenkomt met het verwachte resultaat;
  6. Publiceer het bestand.
aanleverportaal handleiding